Cloud Computing, Nam-ı değer “Bulut Bilişim”

Tarih: 05.02.2013 20:35 | Kategori: Sektörel | 143 gösterim

Yazılım (software), donanım (hardware), dosya saklama (storage) gibi temel ihtiyaçların, uzak bir bilgisayardan internet bağlantısıyla sunulması anlamına gelen “Bulut Bilişim” kavramı hayatımıza girdi.

Sanallaştırma teknolojisi gibi yan unsurlar ile dünyadaki kısıtlı enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması yanında, güvenlik, yedeklilik, mobilite avantajları ile de “Bulut Bilişim” sistemler, işletmelerde IT giderlerinde önemli tasarruf sağlamakta…

Esnek Büyüme Avantajı
Modüler Sistem SunucuBir projenin toplam kullanacağı işlemci gücünün hesaplanması çoğu zaman doğru olarak öngörülememektedir. Gelecekte sıkıntı yaşamamak adına başlangıç aşamasında ihtiyaç fazlası donanım yatırımı ise ilk kurulum maliyetini arttırabilmektedir. Bulut sistemlerde ise gerektiği kadar kaynak kullanımı, gelecek günlerde ne tür işlemci gücüne sahip olunacağının tespiti kolaylıkla yapılabilmekte, büyüme gereken noktada esnek şekilde sistem kapasitesi arttırılabilmektedir.

Yazılım Bulutta!
Bulutun getirdiği fiziksel esneklikler yanında, işletmelerde kullanılan bir çok yazılımın internet ortamından online çalışır hale getirilmesi, yazılım maliyetlerinin azalmasına imkan sağlayabilmektedir. Yazılım üreten firma açısından, kullanıcının lisanslama modeli tam olarak uygulanabilir olduğundan, kullanıcı için daha uygun lisans bedelleri ile hizmet sunulabilmektedir.

Bulut sistemi üzerinde çalışan, kullandığın kadar öde (pay as you go) modeli ile kurgulanmış bir yazılım da; kullanıcı sadece kullandığı modüller için ücret öderken, yazılımın güncel tutulması daha kolaydır. Yerinde kurulum gibi lojistik destek gereken unsurlar üreticiye ek yükler getirmemektedir.

Güvenli veri saklama
StorageVeri güvenliği açısından yedekli bir saklama yapısı ile olası veri kayıplarının yaşanması engellenebilir. Ancak yedekli yapının kurulması, sistemin donanımsal olarak güncel tutulması, işletmeler için yüksek maliyetleri de beraberinde getirmektedir. İhtiyaca göre saklama alanı sağlayan ve gelecekteki esnek büyüme avantajı ile  “Bulut Bilişim” sistemleri tüm bu yatırım maliyetleri ortadan kaldırmaktadır.

Dünya Hafifliyor
Hızla yaygınlaşan ve her geçen gün yeni bir kullanım alanı yaratan bu teknoloji ile bilgisayarlarımız, eskisi gibi yüksek işlemci hızlarına, saklama alanlarına ihtiyaç duymadığı için hafiflemekte ve yeni teknoloji edinme maliyetleri düşmektedir.

Küresel CIO Bilgiişlem Araştırması 2012 sonuçlarına göre Bulut Bilişimin dünyada olduğu gibi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde de son dönemin hızla büyüyen trendi olduğunu ortaya konmuştur. Yapılan bu araştırmaya göre kritik iş uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte buluta geçişin de hız kazandığı görülmüştür. EMEA Bölgesi’ndeki kurumların %84’ü Bulut Bilişimin bir öncelik olduğunu, %56’sı da gelecek 18 ay içinde kritik/yüksek önceliğe sahip olacağını ifade etmiştir. Yine bu bölgedeki kurumların %44’ü kritik iş uygulamalarını bulut üzerinden kullandığını ya da işlerini dönüştürmek için bulutu kullandıklarını belirtirken, araştırma genelinde de bu oranın %44 olduğu görülmüştür.

Sanallaştırma (Virtualization)
Hali hazırda çalışan bir çok bilgisayarın, aynı şekilde bir yada birden çok sunucu üzerinde aynı anda çalıştırılması olarak açıklanabilen sanallaştırma teknolojisi ile enerji maliyetleri düşürülebilmektedir. Yine sanallaştırma teknolojisi ile Buluta taşınan bilgisayarlar, internet üzerinden her an erişilebilir konumda olabilmektedir.

CIO Bilgiişlem Araştırmasına göre; Araştırmaya katılan kurumların %70’i sanallaştırmayı Buluta geçiş için çok önemli görmektedir. Buluta henüz geçmemiş kurumların %68’i sanallaştırmayı önemli görürken, Buluta geçmiş kurumlarda bu oran %81’e çıkmıştır. Sanallaştırma deneyimi olan kurumlar, işlerindeki dönüşümün getirdiği fırsatları görerek Buluta diğerlerine oranla daha fazla öncelik verdiği görülmüştür.

Bulut Bilişimin getirdiği avantajlar sorulduğunda ise 3 önemli madde karşımıza çıkmaktadır. Buna göre servis seviye yönetimi avantajı ön plana çıkmaktadır.

Dünya geneli Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
1 Servis seviye yönetimi Yüzde 51 Yüzde 42
2 Maliyet görünürlüğü ve finansal yönetim Yüzde 47 Yüzde 36
3 Otomatikleştirilmiş felaket yönetimi Yüzde 42 Yüzde 30

FotoğraflarDGN Teknoloji‘de oluşturulmuş, Bulut Bilişim Sistemi

Bunlarda Var:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

« »

Scroll to top